I-REC(E) Country Assessment Report – Kazakhstan

I-REC(E) Country Assessment Report - Kazakhstan

This document is the I-REC(E) Country Assessment Report for Kazakhstan.