I-REC(E) Country Assessment Report – Kenya

I-REC(E) Country Assessment Report - Kenya

This document is the I-REC(E) Country Assessment Report for Kenya.