Turkish earthquake relief and update from local I-REC(E) Issuer, Foton

Read more

Turkish earthquake relief and update from local I-REC(E) Issuer, Foton

*Since the date of this news item’s publication, the organization ‘The International REC Standard Foundation’ has changed to ‘The International Tracking Standard Foundation: Founder of I-REC (I-TRACK Foundation).’

 

On the 6th of February two devastating earthquake waves struck Turkey (Türkiye) and Syria affecting an area of 400 km2, including several major cities and a population of approximately 15 million. With an increasing number of reported casualties, injured, and homeless, the consequences of this disaster are becoming more obvious each day. The I-REC Standard Foundation (I-REC Standard) expresses condolences to all affected individuals and organizations.

The I-REC Standard is keeping close contact with the Local Issuer for the I-REC(E) – Foton, an Istanbul-based team. Foton has contacted the I-REC stakeholders in the region and inquired about any need for support. At present, it has been determined that several devices and end-consumers have been directly impacted. As such, Foton has postponed the 2023 device registration and issuance fee changes from 1 March to 1 May and will continue communicating with I-REC stakeholders in the area to collaborate on supporting the recovery and direct aid to the region.

To support relief efforts, Foton has joined forces with the Turkish Employers Association of Metal Industries (MESS) to provide aid to the affected region. Using the MESS supply chain platform donors can directly purchase the materials required for the recovery of the region and receive a corresponding invoice. The materials are then delivered to the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) for distribution in the affected area.

For any additional information about donating through the aforementioned platform or for direct inquiries on cooperation regarding providing donations and aid, please contact Foton using the following email: operasyon@foton.energy.

 

 

Türkiye’deki yerel I-REC(E) düzenleyicisi Foton’dan deprem desteği hakkında güncelleme

6 Şubat tarihinde iki yıkıcı deprem dalgası, Türkiye ve Suriye‘de yaklaşık 15 milyon nüfusu içeren 1000 km2’lik bir alanı etkilemiştir. Bildirilen kayıp, yaralı ve evsiz ile felaketin sonuçları hepimizi derinden etkilemiştir. I-REC Standardı Vakfı, depremden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlara başsağlığı dilemektedir.

I-REC Standardı, İstanbul merkezli Foton Yerel I-REC(E) Düzenleyicisi ile yakın temas halindedir. Foton, bölgedeki I-REC paydaşlarıyla iletişime geçmiş olup, herhangi bir destek ihtiyacı olup olmadığı konusunda bilgi almıştır. Şu ana kadar, bölgede bulunan birkaç santralin ve son tüketicinin deprem felaketinden doğrudan etkilendiği belirlenmiştir. Bu nedenle Foton, 2023 santral kayıt ve düzenleme fiyat tarife değişikliklerini 1 Mart’tan 1 Mayıs’a ertelemiştir. Toparlanma sürecini desteklemek ve bölgeye doğrudan yardım konusunda iş birliği yapmak için bölgedeki I-REC paydaşlarıyla iletişim kurmaya devam etmektedir.

Foton, depremden etkilenen bölgeye yardım sağlamak üzere Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile güçlerini birleştirmiştir. MESS Ortak Satın Alma Platformu (ORDER) üyeleri, platform üzerinde bölge için düzenli güncellenen gerekli ihtiyaçlara ulaşarak, ihtiyaç kalemlerini doğrudan satın alabilmektedir. İlgili satın alma işlemine ait faturayı takiben yardım malzemeleri, MESS tarafından sağlanan lojistik ile deprem bölgesinde dağıtılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) teslim edilmektedir.

 

 

Article Content